Διαχείριση Ραντεβού

*** Παρακαλείσθε όπως , συμπληρώνετε στη φόρμα διαχείρισης ραντεβού με το Τμήμα Αδειών Ιατρικού Επαγγέλματος, τα ακριβή στοιχεία του αιτούντα στη βεβαίωση παραλαβής σε κάθε περίπτωση.

  • Πρέπει να συμπληρώνετε κατά το  κλείσιμο του ραντεβού αυστηρά τα στοιχεία του αιτούντα και να προγραμματίζετε  1 (‘ένα) ραντεβού ανά εβδομάδα με την ίδια ΕΠΩΝΥΜΙΑ, διαφορετικά η ζήτηση ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ως μη πληρούσα τις προδιαγραφές.

 

:

Ημερολόγιο


Εξυπηρέτηση:


Παρακαλούμε εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας:
security code
Security Code:

ΥΠΟΒΟΛΗ